Chrome התחיל להגיש טאבים שמשמיעים אודיו!

כולנו נתקלנו בבעיה: פותחים מחדש דפדפן וכל הטאבים עם סרטונים מתחילים לנגן ביחד, או שפתאום שומעים מוזיקה ולא ברור מאיזה אתר.

כבר הרבה זמן שאני מחפש דרך לקבל חיווי על טאבים שמשמיעים כרגע אודיו. הבעיה עד עכשיו הייתה שהניגון התבצע בעזרת פלאש, שרץ כתהליך בפני עצמו והוא כמו קופסה שחורה לדפדפן.
כנראה שגוגל (סליחה, "פרוייקט כרומיום") מצאו דרך לגרום לנגן הפלאש המובנה לשתף את המידע עם כרום עצמו.

בכל מקרה, עדיף מאוחר מאף פעם לא :-)

TekTok logo