Farewell, sweet Pebble

היום ביליתי את היום הראשון מזה זמן רב ללא זמזום בפרק כף היד עם כל הודעה מחבר; ללא מסך שמנסה בכל כוחו להציג מייל בעברית למרות שיוצריו לא העניקו לו את הקידוד המתאים.

הפבל חבול ופצוע – הרצועה נקרעה. :(

אז ברור, אפיח בו עוד קצת חיים עם רצועת העור החומה שתמיד רציתי, אבל קשה שלא לראות את הסמליות. הפבל, השעון החכם המודרני הראשון, בסוף ימיו.

…מי יהיה המחליף?

Posted from my mobile

TekTok logo