Monthly Archives: אוקטובר 2020

מה היא טכנולוגיית פרסום? הגדרה, תכונות ומגמות

צמיחת הפרסום המקוון התחילה כשבשנת 1995 הוקמה לשכת הפרסום האינטראקטיבית שהסדירה את הענף. ועכשיו, כמעט עשרים שנים אחרי בום הדוט-קום, הדמוקרטיזציה הזו של הפרסום הדיגיטלי מעולם לא הייתה יציבה יותר. והכל בזכות טכנולוגיית פרסום.